Fri frakt ved kjøp for over 3000 NOK
Polarbad Vest As

Spa Brom Salt 3 kg

Kjøp
  • kr 790,00
100% SSL Secure

Spa Brom Salt 3kg passer for bad med bl.a. ISIS eller InClear saltsystem.


Innhold: Natriumbromid 1000 mg/g.


For desinfeksjon i et spabad med bromgenerator. Spabadets bromgenerator omvandler bromsaltet til brom som oksiderer skit og desinfiserer vannet.


Ideel pH-verdi: 7,0-7,4

Ideel bromverdi: 2,0-3,0 ppm (mg/l)


Test pH-verdien regelmessig. pH-verdien stiger generelt ved bruk av en bromgenerator.

Test brom-verdien regelmessig, dersom den er for høy juster ned styrken på bromgeneratoren og/eller bytt deler av vannet.


Dosering: Som en gjennomsnittlig dosering ansees 1,1 kg Spa Brom Salt per 1000 liter vann å være tilstrekkelig.


Anvendelse: Løs først Spa Brom Salt i en bøtte vann. NB! Tilsett først vann til bøtten. Tilsett deretter løsningen i filterrommet eller direkte i badet, pumpen må være i gang i minimum 10 minutter.


Spa Brom Salt må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i "EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon. Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner. De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.